מסיבת צפרדעים

משחק המתאים מגילאי 4 ומעלה.
מטרת המשחק להיות השחקן הראשון שמגיע ללוח מסיבת הצפרדעים המרכזי. ניתן לשחק 2-4 שחקנים.
בעזרת המשחק ניתן לפתח: מוטוריקה ,לימוד מספרים ,מלמד חיבור וחיסור בעשירייה הראשונה.