תאריכי סדנאות האוכל: יום חמישי 24/01 בערב משעה 19.00 עד 23.00 יום חמישי 14/02 וולנטינס דיי בערב משעה 19.00 ועד 23.00 יום חמישי 28/02 בערב משעה 19.00 ועד 23.00