יום שלישי 11/12 בערב משעה 19.00 ועד 23.00 יום שישי 21/12 בבוקר משעה 10.00 ועד 14.00 יום שני 31/12 בערב משעה 20.00 ועד 24.00